Välkommen till Prime Bygg & Design AB

Vi arbetar just nu med att förbättra vår hemsida och en ny och mer uppdaterad hemsida kommer att lanseras inom kort.

Du når oss på följande e-post adresser och tel nr

Byggbemanning

Per Molund
Mob nr 070-165 70 30
e-post per.molund@prime.se

Arvis
Rekets@prime.se
Mob nr 070-165 70 31
e-post arvis.rekets@prime.se


Byggentreprenader

Pierrie Eriksson
Mob nr 0730-222501
e-post pierrie.eriksson@prime.se

Gregor Nowakowski
Mob nr 073-697 41 19
e-post gregor.nowakowski@prime.se


Kvalitet och administration

Caroline Davidsson
Mob nr 0730-222508
e-post caroline.davidsson@prime.se